Horoskop Vodnár

V živote človeka prebieha neustála zmena a výmena, čo je dobré, lebo sa vieme pohnúť zo situácií, ktoré nás trápia. Dnešok je pre vás celkom príjemný, v očakávaní vstupu Slnka do vášho znamenia. Dostanete pozitívne lúče, ktoré vám možno pomôžu vyriešiť nejeden problém. Riaďte sa starým pravdivým heslom: Čím viac dávame, tým viac aj prijímame. Učte sa mať radosť aj z úspechov iných, nielen svojich. Venuša, ktorá má okrem iného aj úlohu spájať ľudí do jedného celku, je vo vašom dome priateľov, čo je vhodné na skupinovú činnosť.

« Späť | Horoskop na zajtra »