Horoskop Panna

Hľadať chyby len u druhých nie je správne. Zrána bude ešte doznievať nepríjemnejšie naladenie, ktoré ste možno pociťovali počas minulých dní. Ak vás nahnevala nejaká žena, skúste jej to odpustiť a uvedomiť si, že za hádku medzi vami ste mohli obaja. Večer jej pošlite viac lásky ako inokedy, s vedomím, že nevedela inak konať. Sebe však zbytočne nevyčítajte, ďakujte za lekciu a už neopakujte tie isté chyby! Niektoré nepríjemné veci zvrtnite na žart.

« Späť | Horoskop na zajtra »